Serena Kiefer design – Clothing

Fotoshoot of some clothing items created by Serena Kiefer Design.

Designer: Serena Kiefer
Model: Giulia Castiglioni
Embroiderer: Pia Castiglioni
Stylist: Jasmin Ramirez